Fizjoterapia stomatologiczna

Szumy uszne

Jednym z objawów dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych mogą być objawy otologiczne czyli objawy ze strony narządu słuchu. Zalicza się do nich otalgię, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki, uczucie pełności czy zatkania ucha/uszu, zawroty głowy oraz pogorszenie słuchu. Otalgia to „ból ucha bez choroby ucha”, ponieważ odnosi się do bólu przeniesionego, promieniującego do narządu słuchu z innych obszarów głowy i szyi.

Szumy uszne są wrażeniami dźwiękowymi odbieranymi przez ośrodkowy układ nerwowy pomimo braku stymulacji akustycznej ze środowiska zewnętrznego. Są one błędnym tworzeniem informacji w narządzie słuchu, czyli zjawiskiem fantomowym.

We współczesnym piśmiennictwie często spotyka się doniesienia dotyczące powiązania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych. W etiologii znaczącą rolę odgrywają zmiany warunków okluzyjnych (kontakt zębowy )u pacjentów, które mogą wpływać na pojawienie się, nasilenie i zmianę charakteru objawów usznych. Etiopatogeneza tego zjawiska nadal jest do końca niewyjaśniona. Mówi się, że mogą być spowodowane wspólnym unerwieniem okolicy stawu skroniowo-żuchwowego oraz ucha, mogą także przenosić się z okolicy stawu na ucho przez bardzo bliskie sąsiedztwo tych struktur, a także przez zmiany ciśnień.

15% pacjentów z zaburzeniami w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych zgłasza występowanie objawów akustycznych. Najczęściej zgłaszaną dolegliwością są szumy uszne, następnie: niedosłuch potwierdzony audiologicznie – 56%, otalgia – 50%, tkliwość w okolicy ucha – 44%, zawroty głowy – 28%, nadwrażliwość na dźwięki – 22%, uczucie zatkania/pełności – 17% i pulsowania w uchu – 11%.

Terapia objawów otologicznych, których podłożem jest zespół dysfunkcji związanych ze stawami skroniowo-żuchwowymi jest terapią przyczynową. Znalezienie i leczenie przyczyny redukuje skutki. Udowodniono skuteczne działanie metod terapii manualnej w leczeniu szumów usznych i pozostałych objawów otologicznych.

Współczesna medycyna jest w stanie w większości przypadków poradzić sobie z dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z: lekarza, fizjoterapeuty, stomatologa, logopedy oraz psychologa, zapewni całościowe podejście do problemu i często pozwoli wyleczyć, a w przypadku, gdy nie jest możliwa całkowita eliminacja dysfunkcji – poprawi znacznie jakość życia pacjenta.

Informacje o autorze
Magdalena Kociakowska
Magdalena Kociakowska

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk o zdrowiu. Jest autorką wielu publikacji na temat dysfunkcji stawów skroniowo‐żuchwowych, m. in.: Occurence of temporomandibular disorders in women - a review article, TMD u kobiet w ciąży ‐ przegląd literatury, Rola fizjoterapeuty w profilaktyce i leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo‐żuchwowych, Postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach stawów skroniowo‐żuchwowych, Rola fizjoterapeuty w rehabilitacji stomatologicznej.

Dowiedz się więcej
Sprawdź wolne terminy

Skontaktuj się z nami i umów wizytę.

Sprawdź wolne terminy