Polityka prywatności

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

Drogi Użytkowniku!

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy przedstawić Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę FizjoMAMA.pl Anna Klicka (dalej: „FizjoMAMA").

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.FizjoMAMA.pl (dalej: "Strona").

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Klicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FizjoMAMA.pl Anna Klicka, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zielonogórskiej 36 lok. 3, 15-674 Białystok (dalej: „Administrator").

Newsletter

Dzięki zapisowi na Newsletter będziesz informowany o ofercie firmy FizjoMAMA.pl Anna Klicka, w tym nowościach, warsztatach, spotkaniach oraz promocjach. Zapisanie na listę potwierdzamy wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail, na podany w zgłoszeniu adres, z prośbą o jego potwierdzenie.

Jakie dane będziemy przetwarzać i w jaki sposób będziemy je pozyskiwać?

Na potrzeby wysyłki Newslettera przetwarzać będziemy Twój adres email oraz Twoje imię. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Dane odbiorców Newslettera będziemy pozyskiwać:

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzać będziemy w celach:

Na potrzeby dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników korzystamy z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google"). Google nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Twojej tożsamości.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu (firma ActiveCampaign z siedzibą w USA), dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w chmurze (firma Google z siedzibą w USA – usługa G Suite), dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej, dostawcy narzędzi do monitorowania i analizy ruchu użytkowników, Facebook. Zapewniamy jednakże, że żadna firma za wyjątkiem podmiotu świadczącego na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu nie będzie uzyskiwała dostępu do jakichkolwiek danych, które pozwalałyby jej na ustalenie Twojej tożsamości.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych w formie newslettera (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgód marketingowych nastąpi poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopce każdej wiadomości otrzymanej przez Ciebie w ramach dystrybucji newslettera. Zgody marketingowe możesz wycofać również poprzez wysłanie w tej sprawie wiadomości na adres e-mai:[email protected] dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków, poczty elektronicznej Gmail, a także z narzędzi i systemów informatycznych służących do monitorowania i analiz związanych z ruchem użytkowników (takich jak np. Gmail, Google Analytics, które to narzędzia udostępnia firma Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google")), Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zapewniamy jednakże, że Google ani żadna inna firma poza podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Twojej tożsamości. Przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, bądź też w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności". Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na Stronie niniejszej Polityki Prywatności pod linkiem: https://www.fizjomama.pl/polityka-prywatnosci/.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu jak najlepszego dostosowania informacji i oferty handlowej do preferencji użytkownika newslettera, jednakże nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby wywoływać w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływać.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Katrzyna Maciaszek. Może Pani/Pan skontaktować się z nią pod adresem e-mail:[email protected]