Regulamin

Przeczytaj uważnie, zanim zapiszesz się na wizytę

Rejestracja i wizyty pacjentów

  1. Na wizytę zapisać się można telefonicznie lub przez e-mail ([email protected]) podając w treści imię, nazwisko oraz numer telefonu – w celu kontaktu zwrotnego.
  2. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej dnia roboczego poprzedzającego wizytę do godziny 10:00.
  3. W przypadku odwołania, przełożenia wizyty po godzinie 10:00 dnia roboczego poprzedzającego wizytę lub nieprzybycia na wizytę, pacjent ponosi opłatę w wysokości 70 zł w związku z rezerwacją czasu pracy fizjoterapeuty i przygotowaniem gabinetu. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Ponadto po umówieniu kolejnej wizyty należy dokonać przedpłaty w wysokości 70 zł jako potwierdzenie rezerwacji terminu wizyty, a potwierdzenie przelewu przesłać na adres mailowy [email protected]. Przedpłata będzie wliczona do kosztu wizyty, a w przypadku powtórzenia wyżej wymienionych sytuacji, nie podlega zwrotowi.
  4. Jeżeli zbyt późno odwołana wizyta należała do pakietu 5-ciu, 10-ciu wizyt lub Programu “Atrakcyjna po porodzie”, wówczas ta wizyta bezzwrotnie przepada z pakietu. Dodatkowo Program “Atrakcyjna po porodzie” nie może przekroczyć czasu połogu, gdyż mija się to z główną ideą tego programu.
  5. Na wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia pacjenta wizyta nie jest przedłużona.
  6. Jeśli nastąpi opóźnienie w przyjmowaniu pacjentów z przyczyn od nas niezależnych, czas trwania wizyty pacjenta nie ulegnie skróceniu.
  7. Najlepsze efekty terapii są możliwe dzięki współpracy pacjent-fizjoterapeuta i zastosowaniu się do poleceń fizjoterapeuty, a w razie konieczności pozostałych osób z zespołu medycznego, których współpraca jest konieczna dla odzyskania zdrowia pacjenta.
  8. W razie potrzeby badania przez pochwę lub odbyt, pacjent musi wyrazić na to zgodę.

Zadzwoń do nas!

Telefony odbieramy w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

  535 013 310