Jak przebiega leczenie?

Dowiedz się jak leczymy nasze pacjentki

Pierwsza wizyta w dużej mierze składa się z wywiadu medycznego. Pozostały czas przeznaczamy albo na zniwelowanie doskwierającego bólu (by umożliwić w miarę normalne funkcjonowanie pacjenta na co dzień), albo zalecenie wykonywania choć jednego ćwiczenia i/lub zmiany nawyków (stania, siedzenia itp.). Dzięki temu pacjent w domu może już pracować nad swoim ciałem i w ten sposób przygotowywać je do kolejnej wizyty i terapii manualnej, która jest zazwyczaj zwieńczeniem procesu rehabilitacji. Umów się na bezpłatne konsultacje telefoniczne, by poznać swój indywidualny plan terapii. Dostosujemy go do Twoich potrzeb i możliwości.

Na kolejnej wizycie zostanie sprawdzona poprawność wykonywanych ćwiczeń, ale przede wszystkim będzie już kontynuowana terapia. Na tym spotkaniu łatwiej można oszacować ilość potrzebnych wizyt, a w razie potrzeby możesz zdecydować się jeszcze na pakiet 5-ciu lub 10-ciu wizyt, w który wlicza się czas poprzedniej wizyty, a w tym przypadku wykorzystasz już 3 z 5 godzin pakietowych. Dopłacasz wtedy różnicę kwoty (450 zł koszt pakietu – 220 zł koszt poprzedniej dwugodzinnej wizyty). Oszczędzasz w tym przypadku 70 zł.

W ciągu tygodnia, terapia dna miednicy prowadzona jest przez godzinę-dwie na spotkaniu z fizjoterapeutą. Posiadając wiedzę i doświadczenie jest on w stanie szczegółowo zdiagnozować przyczynę i przekazać odpowiednie zalecenia dla pacjenta. Przez resztę czasu pacjent pracuje ze sobą we własnym zakresie – “leczy się sam” – na podstawie indywidualnie dobranych ćwiczeń. Często jest to również jego osobista walka ze zmianą własnych nawyków, skrupulatnie wyuczonych wcześniej – nierzadko przez długie lata.

Jeśli tylko chcesz, podczas ćwiczeń bądź z dzieckiem. Gdy spotkamy się w gabinecie to dla niego również będzie przygotowane miejsce. Jego obecność może okazać się nieraz konieczna, abyś zrozumiała dlaczego powstają niektóre dolegliwości.

Wstępny plan terapii

Poniżej podana jest szacunkowa liczba godzin, która zależy od wyjściowego stanu zdrowia, poczucia własnego ciała oraz zaangażowania w terapię. Każde ciało może w innym sposób reagować i podążać za terapią. Pogrubione wartości oznaczają najbardziej prawdopodobną liczbę wizyt.

Dolegliwość
Ilość wizyt (1 wizyta = 60 min.)
nietrzymanie moczu
5-10
parcia naglące/nocturia/częstomocz (bez komponenty nietrzymania moczu)
3-5
obniżenie narządów (pęcherza, cewki moczowej, macicy, odbytnicy) i/lub ścian pochwy
5 – 10 – 15 – 20
hemoroidy, zaparcia
2 – 5
szczelina odbytu
5 – 10
vulvodynia, pochwica
5 – 10 – 15
mobilizacja blizny po nacięciu krocza
2 – 5
mobilizacja blizny i narządów po cięciu cesarskim
2 – 5
rozstęp mięśni brzucha
3 – 5 – 10
przygotowanie do porodu
2 – 3