Czy można leczyć jedynie układ moczowy oddziałując na układ płciowy i pokarmowy?

Na to pytanie można było otrzymać odpowiedź w czasie wykładu “Trzy układy – jedno dno miednicy” prowadzonego  przez mgr Annę Klicką.

  • Data i czas:
    27.09.2018 r. godz. 10:00
  • Miejsce:
    Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ Centrum Edukacyjne, ul. Madalińskiego 25, Warszawa.

 Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Oddział Mazowiecki.