Telefoniczna rejestracja pacjentów    535 01 33 10